Kik vagyunk és mit csinálunk? Hiányt pótlunk! Mi, a RÉS Alapítványnál megmutatjuk és elérhetővé tesszük a hajléktalan embereknek és családoknak azokat az erőforrásokat és továbblépési lehetőségeket, amik minden emberben benne rejlenek. Csökkentjük és lebontjuk a hajléktalan embereket érintő előítéleteket és azok rájuk mért hatását, azért, hogy formáljuk a közgondolkodást. Hidat építünk a hajlékkal rendelkező és a hajlék nélküli emberek között.

 

Alapító Okiratunk szerint céljaink a következők:

"... A szociális és kulturális szempontból átmenetileg vagy tartósan nehéz helyzetbe került személyek segítése, rehabilitációja, az őket gondozó, szállásbiztosító, illetve egészségügyi intézmények (pl.: járóbeteg alap- és szakellátás, utókezelő, stb.), szolgáltatások, valamint speciális ellátási formák (pl.: rehabilitációs otthon, foglalkoztatási átképzés, stb.) kialakításának és fenntartásának elősegítése, valamint az ehhez kapcsolódó elméleti - szakmai munka támogatása...”

A közhasznú alapítványunk Budapesten az alapító okiratban foglalt célok megvalósulása érdekében jelenleg két intézményt működtet: