35 (télen 50) férőhelyes alacsony küszöbű Női Éjjeli Menedékhelyünkön (1067 Budapest, 269-36-01) Podmaniczky u. 33.) életvitelszerűen utcán élő hajléktalan nők számára nyújtunk alapvető szolgáltatásokat (alvási, mosási, fürdési lehetőség, vacsora, szociális munka, aktivitást segítő programok, alapvető egészségügyi ellátás biztosítása). Célunk az utcai létből fakadó károk csökkentése, a túlélés segítése, az állapotromlás elkerülése, akinél lehetséges az állapotjavulás elérése, a hajléktalan létből való kimozdulás támogatása. 

40 férőhelyes Családok Átmeneti Otthonában (1173 Budapest, Összekötő u. 3., 258-58-95) krízishelyzetbe jutott gyermekes családoknak nyújtunk lakhatási lehetőséget, komplex szociális, pszichés és jogi segítségnyújtást. Célunk, hogy az intézménybe bekerülő családok erőforrásait feltérképezzük, megerősítsük, fejlesszük, hogy képesek legyenek az intézményen kívüli lakhatási lehetőségek megteremtésére és megtartására.

Intézményeink napi működtetéshez az alábbi adományokra lenne szükségünk

 

Női Éjjeli Menedékhely_

-Évszaknak megfelelő tisztitott, nem szakadt felsőruházat (maximum 2 zsáknyi)

-fehérnemű

-vízálló meleg (nem lyukas, szakadt) tiszta lábbeli bakkancs, csizma

-tartós egytál ételek - levesek, készétel konzervek

-tisztító, fertőtlenítő szerek

 

Családok átmeneti otthona:

Kik vagyunk és mit csinálunk? Hiányt pótlunk! Mi, a RÉS Alapítványnál megmutatjuk és elérhetővé tesszük a hajléktalan embereknek és családoknak azokat az erőforrásokat és továbblépési lehetőségeket, amik minden emberben benne rejlenek. Csökkentjük és lebontjuk a hajléktalan embereket érintő előítéleteket és azok rájuk mért hatását, azért, hogy formáljuk a közgondolkodást. Hidat építünk a hajlékkal rendelkező és a hajlék nélküli emberek között.

 

Alapító Okiratunk szerint céljaink a következők:

"... A szociális és kulturális szempontból átmenetileg vagy tartósan nehéz helyzetbe került személyek segítése, rehabilitációja, az őket gondozó, szállásbiztosító, illetve egészségügyi intézmények (pl.: járóbeteg alap- és szakellátás, utókezelő, stb.), szolgáltatások, valamint speciális ellátási formák (pl.: rehabilitációs otthon, foglalkoztatási átképzés, stb.) kialakításának és fenntartásának elősegítése, valamint az ehhez kapcsolódó elméleti - szakmai munka támogatása...”

A közhasznú alapítványunk Budapesten az alapító okiratban foglalt célok megvalósulása érdekében jelenleg két intézményt működtet: